Legal Entity Identifier (LEI)

Som svar på finansinstitutens oförmåga att identifiera organisationer på ett unikt sätt, började LEI-systemet ta form under 2011. Initierat av G20 gav Financial Stability Board (FSB) rekommendationer för LEI-systemet och dess styrstruktur.

LEI-systemet främjar marknadsintegritet, minskar marknadsmissbruk och ekonomiskt bedrägeri. Det stöder också en hög kvalitet och noggrannhet av finansiella data. .


Vad är Legal Entity Identifier (LEI)?
Systemet Global Legal Entity Identifier (LEI) bildades för att på ett unikt och otvetydigt sätt identifiera parter i finansiella transaktioner
Struktur för LEI code
Legal Entity Identifier (LEI) code är i sig självt neutral och innehåller ingen inbäddad intelligens
 • LEI följer ISO 17442 standard med en definierad uppsättning referensdata som är de viktigaste delarna av identifiering av den juridiska personen
 • Enligt ISO-standarden måste varje LEI-nummer, en alfanumerisk sträng med 20 tecken, innehålla:
  • Registrerat namn på den juridiska personen, precis som i ett officiellt register
  • Registrerad adress
  • Ursprungsland
  • Koder som representerar namn på länder och deras underavdelningar
  • Datum för första LEI-uppdraget; senaste uppdateringsdatum för LEI-informationen, datum för giltighetstid (om tillämpligt)
 • Tecknen 1-4 används för att identifiera den lokala operativa enheten (LOU) som utfärdade LEI
 • Tecknen 5-18 är den unika företagsspecifika delen av koden tilldelad av LOU
 • Tecken 19-20 är kontrollsiffror
Globalt LEI operativsystem
G20 bad 2011 Financial Stability Board (FSB) att tillhandahålla ett system med målet att ge en unik identifiering av juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner globalt.
Behov av LEI?

Vem behöver LEI nummer?
Alla juridiska personer i en finansiell transaktion är berättigade till ett LEI-nummer. Lagligt krav för LEI kommer från föreskrifter (t.ex. MiFID II, CEA)

 • Utesluter fysiska personer, men inkluderar stiftelser, partnerskap, statliga och överstatliga organisationer

När behövs LEI nummer?
LEI-principerna har antagits helt eller delvis i mer än 40 länder, inklusive USA och EU

 • Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) publicerar en fullständig lista över lokalt reglerad användning på sin hemsida

Vart får jag ett LEI?
GLEIF publicerar en lista över alla organisationer som utfärdar LEI per jurisdiktion. Du kan också söka på nätet

 • Säkerställ att LOU eller registreringsagenten som du använder lyder under GLEIF
LEI:s giltighet
 • Giltighetstiden för en LEI-kod är ett (1) år efter registrering
 • LEI-koden måste förnyas varje år så dess referensdata är uppdaterad
 • Förnyelsen kan genomföras via en registreringsagent eller LOU
 • Om en LEI-kod flyttas från en LOU till en annan förändras inte LEI-koden
Fördelar med LEI systemet
 • Det minskar konflikter vid identifiering av transaktionsmotparter
 • Gör information om juridiska personer i en viss transaktion lättillgänglig och spårbar
 • Gör det lättare att upptäcka kriminella handlingar rörande finansiella transaktioner
Information i ett LEI (Nivå 1 och 2 data)

LEI ansluter nyckelreferensinformation som möjliggör en tydlig och unik identifiering av juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner. Referensdata inkluderar:

 • Grundläggande information som ”visitkort” – ”nivå 1” data
  • Besvarar frågan ”vem är vem?”
  • Se de specifika uppgifterna som ingår i ’LEIs kodstruktur’, ovan
 • Information om relationer – ”Nivå 2” -data
  • Besvarar frågan ”vem är vem?”
  • Tillåter identifiering av direkta och korrekta moderbolag till en juridisk enhet (om tillämpligt)
  • Rapporteras endast under vissa villkor av LEI ROC (t.ex. definition av ett ”moderbolag”)
  • Särskilda förfaranden gäller för moderbolag med / utan LEI
Det globala LEI-indexet
 • Indexet innehåller både aktuella och historiska LEI-poster samt referensdata
 • Den enda globala källan online med referensdata för juridisk person
 • Uppgifterna är offentligt tillgängliga via sökverktyg eller gratis nedladdning
Källor

GLEIF.org  •  LEIROC.org  •  FSB.org  •  Wikipedia.org

Copyright 2020 – LEI Service