Legal Entity Identifier (LEI)

LEI systemet tog form i 2011 for at hjælpe med udfordringen omkring finansielles institutioners manglende evne til at entydigt kunne identificere juridiske enheder.

På opfordring af G20 landene, så foreslog Financial Stability Board (FSB) LEI systemet og et tilhørende tilsyn.

LEI systemet fremmer markedsintegritet og reducerer markedsmanipulation og økonomisk kriminalitet. Derudover understøtter det høj kvalitet og nøjagtighed af finansielle data.


Hvad er Legal Entity Identifier (LEI)?
Det globale Legal Entity Identifier (LEI) system blev etableret for at kunne unikt og entydigt identificere parter i finansielle transaktioner.
LEI kode struktur
En Legal Entity Identifier (LEI) kode er i sig selv neutral og indeholder ingen enhedsdata
 • LEI koden følger ISO 17442 standard. Standarden angiver et defineret sæt af stamdata, som er de primære elementer for identifikation af den juridiske enhed
 • Som følge af ISO 17442 vil hver LEI kode bestå af en 20-cifret alfanumerisk sekvens, med denne tilknyttede data:
  • Officielt navn på den juridiske enhed som registreret i CVR
  • Adresse
  • Land hvor enheden er stiftet
  • Landekoder og evt. deldistrikter
  • Første LEI registreringsdato; dato for sidste LEI opdatering, udløbsdato hvis relevant
 • Ciffer 1-4 bruges til at identificere den “Local Operating Unit” (LOU) som udstedte LEI koden
 • Ciffer 5-18 er den unikke enhedsspecifikke del af koden som tildeles af LOU udstederen
 • Ciffer 19-20 er to kontrolcifre
Det globale LEI øko-system
I 2011 bad G20 landene Financial Stability Board (FSB) anbefalinger til et system med formålet at sikre unik identifikation af juridiske enheder som deltager i finansielle transaktioner globalt set.
Behovet for en LEI kode?

Hvem skal have en LEI kode?
Enhver juridisk enhed som deltager I en finansiel transaktion, er berettiget til en LEI kode. Lovmæssige krav om en LEI kode vil fremkomme af regulativer såsom MiFID II og EMIR.

 • Fysiske personer (inkl. enkeltmandsvirksomheder) er undtaget, men inkluderer fonde og offentlige og overnationale myndigheder.

Hvornår er en LEI påkrævet?
LEI principperne er fuldt eller delvist implementeret i mere end 40 lande, inklusiv hele EU og USA

 • GLEIF har en komplet liste over lokalt regulativt brug på deres hjemmeside.

Hvordan får jeg en LEI kode?
GLEIF har en offentlig liste over alle LEI udstedere (LOUs) per land. Du kan også søge på Internettet.

 • Husk dog at tjekke at LOUen eller Registrerings Agenten er officiel under GLEIF.
Gyldigheden af en LEI kode
 • En LEI kode er gyldig i 1 år fra registreringsdatoen
 • LEI koden skal fornys hvert år, dette sikrer stamdata er opdateret
 • Fornyelse kan ske igennem en Registrerings Agent eller en LOU
 • Hvis man flytter en LEI fra en LOU til en anden LOU, så ændres selve LEI koden ikke
Fordele ved LEI systemet
 • Reducerer besværet med identificering af modparter i finansielle transaktioner
 • Gør information om juridiske enheder i en finansiel transaktion, let tilgængeligt og sporbart
 • Lettere opdagelse af kriminelle handlinger omhandlende finansielle transaktioner
Information indeholdt i en LEI (“Level 1” og “Level 2” data)

LEI koden forbinder stamdata som muliggør klar og unik identifikation af juridiske enheder deltagende i finansielle transaktioner. Stamdata inkluderer:

 • Generel “visitkort” information – omtalt som ”Level 1” data
  • Besvarer spørgsmålet “Hvem er hvem?”
  • Se indholdet af Level 1 data længere oppe i “LEI kode struktur” afsnittet
 • Information om ejerstruktur – omtalt som “Level 2” data
  • Besvarer spørgsmålet “Hvem ejer hvem?”
  • Muliggør identifikation af moderselskab og ultimativt moderselskab for en juridisk enhed hvis relevant
  • Rapporteres kun under visse omstændigheder – defineret af LEI ROC (f.eks. definition af et moderselskab)
  • Særlig proces gælder for moderselskaber med/uden en LEI kode
Det globale LEI Indeks
 • Indekset indeholder bade nuværende og historiske LEI fortegnelser og stamdata
 • Er eneste globale online kilde med juridisk enheds stamdata
 • Informationen er offentlig tilgængeligt via søgeværktøj eller download, helt gratis
Kilder

GLEIF.org  •  LEIROC.org  •  FSB.org  •  Wikipedia.org

Copyright 2020 – LEI Service