LEI flytning

Skrevet af Admin d. .

Flytning af en LEI kode.

LEI-koder udstedes ved hjælp af lokale driftsenheder (LOU’er), der certificeres gennem GLEIF. Udover LOU’er er der adskillige registreringsagenter, der letter kommunikationen mellem den juridiske enhed og LOU. Virksomheden eller den juridiske enhed som har behov for LEI-koden, har frit valg angående hvilken registreringsagent og LOU de vil benytte.

Det er ikke afgørende at bruge en LEI udsteder eller registreringsagent i sit eget land, da LEI-koder er standardiserede.

LEI udstedere (LOU) kan frit kan vælges, derfor er det også muligt at handle direkte med den. LEI’er kan frit overføres mellem forskellige LOU’er. Processen omkring en LEI flytning er forklaret nedenfor.

For at overførslen kan effektueres kræver det blot en LoA (Letter of Authority), hvorfra flytningen godkendes af LEI kode indehaveren.

Hvorfor skal en LEI-kode overføres?

Følgende kan være grundlag hvorfor det er nødvendigt at overføre LEI kode til anden udbyder.

  • Pris – Da alle LEI-udbydere har mulighed for at fastsætte deres årlige gebyrer for LEI-administrationen, vil et af de hyppige motiver for overførsel være prisen. En anden virksomhed kan tilbyde mindre gebyrer eller rabatter ved flerårige registreringer.
  • Service – Serviceniveauet kan også variere mellem udbydervirksomheder. Vigtige faktorer som responstid og hjælp gennem registrerings- eller fornyelsesprocessen kan også påvirke valget om at skifte LEI til en anden udbyder.
  • Brugergrænseflade – Som med hver eneste onlinetjeneste varierer brugergrænsefladen mellem LEI-udbydere; nogle kan være mere brugervenlige end andre.

Hvornår kan en LEI overføres?

LEI kan overføres til enhver tid. Det er dog hyppigst at gennemføre flytningen på tidspunktet for den årlige fornyelse. På denne måde kan LEI fornyes for de kommende år ved at bruge den nye udbyder.

LEI-overførselsprocessen

LEI-kode flytnings processen begynder med, at LEI-indehaveren gør brug af flyt -og fornyelse (alternativt kun flytning) med deres nye valgte LEI-operatørselskab – i de fleste tilfælde en registreringsagent.

Herefter vil registreringsagenten efterspørge et ”Letter of Authorisation” (LoA) – også kaldet en fuldmagt, hvori der bekræftes at LEI koden overføres. Den oprindelige LOU skal nu overføre dette til den nye LOU inden tre dage.

LEI’en overføres – LEI’en ‘flyttes’ under administrationen af ​​den nye LOU og fornyes, hvis det er relevant. Under fornyelsesprocessen valideres LEI informatioen overfor CVR register eller andre gældende gyldige valideringsdokumenter, ligesom ved en normal fornyelse. Den nye LOU vil desuden blive opdateret i GLEIF-databasen under den relevante LEI registrering.

Hvor lang tid tager en LEI skifte?

På grund af processens natur og de mange forskellige handlinger, der er involveret, kan skiftet tage op til 7 dage.

Det er muligt for LEI-indehaveren at fremskynde processen ved at kontakte deres oprindelige LOU og bekræfte, at de ønsker at skifte tidligere, før de tre dage er gået.

Copyright 2020 – LEI Service