LEI agentens opgaver

Skrevet af Admin d. .

LEI registrerings agent

En registreringsagent har til ansvar at hjælper juridiske enheder med at få adgang til netværket af LEI-udstedende organisationer, og derved sikre at alle handler med værdipapirer bliver handlet på et lovligt grundlag og med en gyldig LEI kode. LEI-udstedere omtales også som lokale driftsenheder eller LOU’er.

Der opkræves et gebyr ved udstedelsen og efterfølgende et honorar ved flytning eller fornyelse af LEI koder.

Registrerings agentens opgaver

LEI udstederens rolle (LOU) er altså det primære bindeled for virksomheder og juridiske enheder til at opnå registrering i GLEIF, med LEI koder og andre services. Dette opnås ved at præsentere et løsningsforslag via agentens hjemmeside.

Efter den indledende efterspørgsel på en LEI kode kan det være påkrævet af registreringsagenten at indhente yderligere information omkring den juridiske entitet, da alt data skal være præcis dokumenteret. Denne information bliver nøje kontrolleret og valideres op mod offentlige registre.

Betaling for disse services sikres og behandles med høj sikkerhed igennem det betalingssystem der er opsat på agentens hjemmeside.

Det er vigtigt at pointere at det ikke er muligt for nogle LOU’s at redigere i de registrerede data ‘er, da de ikke har direkte kontakt til de bag omliggende systemer.

Hvem benytter sig af en registrering agent?

Der kan være tale om flere typer af juridiske enheder som har behov for en LEI kode.

Udtrykket juridisk enhed er omfattet, men ikke begrænset til, parter der juridisk eller økonomisk ansvarlig for udførslen af finansielle transaktioner eller som har ret til selvstændigt at indgå juridiske kontrakter

Det udelukker fysiske personer, men omfatter enkeltpersoner som handler i erhvervsmæssig egenskab. Desuden omfatter det statslige organisationer og overnationale selskaber.

De typiske juridiske enheder som er påkrævet en LEI kode lyder som følgende:

  • Investeringsselskaber og långivere
  • Bankfolk
  • Mæglere
  • Institutionelle investorer
  • Udvekslingsfunktionærer
  • Fonds forvaltere
  • Finansielle formidlere

Copyright 2020 – LEI Service