En ny pakke af europæiske lovgivningsforslag benytter LEI som et gennemsigtighedsværktøj til at beskytte EU-borgere mod konsekvenserne af ulovlige pengestrømme og finansiering af terrorisme

Skrevet af Admin d. .

Europakommissionen (EC) er i juli 2021 kommet et skridt tættere på at begrænse ulovlige pengestrømme. Fire lovforslag er blevet offentliggjort med det formål at styrke EU’s lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorisme.

Med forslagene har kommissionen officielt anerkendt værdien af ​​LEI som en mekanisme, der er i stand til at understøtte gennemsigtighed inden for ethvert økosystem, og de har formaliseret LEI som en vigtig komponent i fremtidens AML/CFT-indsats. Som en del af de fire EF-forslag kræver to af dem, at LEI skal bruges i visse kundeidentifikations- og verifikationsscenarier, hvor det er tilgængeligt.

  • Ny forordning om AML/CFT: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.
  • Revision af 2015-forordningen om overførsel af midler: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der ledsager overførsler af midler og visse kryptoaktiver (ændring).

Det er et stort fremskridt i de AML/CFT-lovgivningsmæssige rammer indenfor EU med hensyn til at realisere en af nøglekomponenterne i visionen fremsat af G20 og bestyrelsen for Finansiel Stabilitet at have etableret LEI som et offentligt hjælpemiddel. LEI er et kæmpe aktiv for samfundet til at beskytte EU-borgere mod konsekvenserne af ​​terrorisme og organiseret kriminalitet.

Europakommissionen anpriser LEI inden for AML/CFT-sammenhæng og fremhæver, at der er mange fordele. Konsekvent brug af LEI’er til identifikation af enheder kan reducere fejlmargenerne i forbindelse med sproglig tvetydighed, menneskelig fortolkning og manuel bearbejdning.

Selvom det er første gang, LEI officielt er godkendt af kommissionen i sine AML/CFT-rammer, har LEI en lang historik som et stærkt værktøj til at hjælpe finansinstitutionernes bestræbelser på at gennemføre automatiserede, direkte processer ved at overflødiggøre behovet for forældede manuelle kontroller. LEI har således øget hastigheden og effektiviteten af ​​”client onboarding” og løbende compliancekontroller.

Kommissionen har for nylig anbefalet, at LEI bruges, hvor det er tilgængeligt til kundeidentifikation og verifikation i AML/CTF lovgivningsmæssige aspekter; det har et kæmpe potentiale til at øge

gennemsigtigheden af ​​juridiske enheder, der deltager i finansielle transaktioner. LEI er en global standard for unik entitetsidentifikation, hvilket forhindrer finansielle kriminelle, der engang opererede via netværk på tværs af grænser, i at kunne skjule deres transaktioner.

Ved at inkludere LEI i sin lovgivningspakke om AML/CFT har Europakommissionen styrket sin indsats i hele Europa ved at bruge globale standarder til fremme af gennemsigtighed og finansiel stabilitet.

https://www.gleif.org/en/newsroom/blog/number-3-in-the-lei-lightbulb-blog-series-european-commission-weaponizes-the-lei-in-its-battle-against-money-laundering-and-the-financing-of-terrorism

Copyright 2020 – LEI Service